Fachowa publikacja w zakresie ubezpieczeń społecznych

ZAMAWIAM

Dostarczamy porad niezbędnych do prawidłowego prowadzenia rozliczeń z ZUS

  • Przedstawia kompleksowe, wielowątkowe opracowania problemów z rozliczaniem ubezpieczeń społecznych.

  • Zawiera przegląd zasad, faktycznych sytuacji i proponowanych rozwiązań. Opisuje tylko obowiązujące regulacje prawne.

  • Wyjaśnia problemy na praktycznych przykładach, z zastosowaniem zestawień w formie tabel

lub

Bezbłędna dokumentacja rozliczeniowa

Poradnik prezentuje zasady składania dokumentów do ZUS, a także korygowania popełnionych w nich błędów. Dzięki temu płatnik składek wie, że prowadzona przez niego dokumentacja rozliczeniowa jest poprawna i nie zostanie zakwestionowana w trakcie kontroli. Poradnik zawiera liczne przykłady.

lub

Profesjonalizm i najwyższa jakość

Porady prezentowane w poradniku przygotowywane z zachowaniem najwyższej staranności i z wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów i konsultantów. Dlatego też są wiarygodnym źródłem informacji o zmianach prawa i o tym jak zastosować przepisy w praktyce.

lub
wiper-pixel